Informacije

Elastično – kompresivni terapijski rukav s rukavicom

  • Indikacije: kod limfedema, ako postoji medicinska indikacija obostrano, osigurana osoba ostvaruje pravo na dvostruku količinu (fizijatar, kirurg).