Informacije

Invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta

  • kod osigurane osobe s trajnom onesposobljenosti kretanja uz priloženi klinički i funkcionalni status i medicinsko tehnički mjerni list
  • osiguranoj osobi sa obostranom amputacijom nogu mogu se propisati invalidska kolica s težištem pomaknutim unazad