Informacije

Invalidska kolica za privremenu upotrebu

  • za osigurane osobe u terminalnom stadiju maligne bolesti, za bolesnike koji se privremeno ne mogu kretati sa štakama ili hodalicom zbog: nesraslog prijeloma donjeg ekstremiteta, kod amputacije do definitivnog rješenja mobilnosti
  • izabrani doktor pomagalo propisuje samo bolesnicima u terminalnom stanju maligne bolesti