Informacije

V.A.T. antimikrobne gaze

Antimikrobne gaze primjenjuju se kao alternativa boljem očuvanju rubova rane bez potrebe za prilagodbom samom obliku rane.Zahvaljujući svojoj visokoj prilagodljivosti, ovaj materijal prvenstveno se koristi kod površinskih rana i kod rana nepravilnih kontura.